Last edited by Makora
Saturday, November 21, 2020 | History

4 edition of Sgeul gu latha = found in the catalog.

Sgeul gu latha =

Joe Neil MacNeil

Sgeul gu latha =

Tales until dawn : the world of a Cape Breton Gaelic story-teller

by Joe Neil MacNeil

 • 53 Want to read
 • 25 Currently reading

Published by McGill-Queen"s University Press in Kingston, Ont .
Written in English

  Subjects:
 • Folklore -- Nova Scotia -- Cape Breton Island.,
 • Tales -- Nova Scotia -- Cape Breton Island.,
 • Storytellers -- Nova Scotia -- Cape Breton Island.,
 • Cape Breton Island (N.S.) -- Social life and customs.

 • Edition Notes

  Other titlesTales until dawn.
  StatementJoe Neil MacNeil ; translated and edited by John Shaw.
  ContributionsShaw, John William.
  The Physical Object
  Paginationxli, 483 p. :
  Number of Pages483
  ID Numbers
  Open LibraryOL19835735M
  ISBN 100773505598
  LC Control Number87093950


Share this book
You might also like
Katanga circus

Katanga circus

Ocean Road.

Ocean Road.

Message from the president of the United States

Message from the president of the United States

The Whispering ear

The Whispering ear

Later writings of Bishop Hooper, together with his letters and other pieces.

Later writings of Bishop Hooper, together with his letters and other pieces.

survey report on wheat production and utilisation, 2025/2026.

survey report on wheat production and utilisation, 2025/2026.

education of the deaf

education of the deaf

First kids

First kids

Mary Gardens̓ story

Mary Gardens̓ story

Viscoelastic and equilibrium properties of polydimethylsiloxane vulcanisates.

Viscoelastic and equilibrium properties of polydimethylsiloxane vulcanisates.

big book

big book

Cyber challenges and national security

Cyber challenges and national security

Sgeul gu latha = by Joe Neil MacNeil Download PDF EPUB FB2

I ordered this book because it is advertised that this is in fact the Gaelic-English version of this book (the thumbnail image above shows a purple cover, English "Tales Until Dawn" and Gaelic "Sgeul gu Latha" and states at the bottom "Gaelic-English Edition".

This is not  › Books › Politics & Social Sciences › Social Sciences. Get this from a library. Sgeul gu latha = Tales until dawn: the world of a Cape Breton Gaelic story-teller. [Joe Neil MacNeil; John William Shaw] Sgeul gu latha le Eòs (Eòs Nìll Bhig) MacNìll ; air ath-sgrìobhadh, eadar-theangachadh's a dheasachadh le Iain Seathach = Tales until dawn: the world of a Cape Breton Gaelic story-teller / Joe Neil MacNeil ; translated and edited by John Shaw McGill-Queen's University Press,   InShaw received his PhD from Harvard based on his extensive work with one informant, Joe Neil MacNeil of Middle Cape, Cape Breton.

This later resulted in an award-winning book entitled Sgeul gu Latha (Tales Until Dawn): The World of a Cape Breton Gaelic Story-teller (Montreal: McGill-Queen’s University Press, ). The online home of Angus Peter Campbell. An Oidhche Mus Do Sheol Sinn _____ Air fhoillseachadh le: Clàr/Ùr-Sgeul Publishing Bliadhna:   Eadar Dà Sgeul- Dràma Seachd de na sgeulachdan bhon leabhar air an cur gu sgriobtaichean dràma EDS -Drama Stòr-dàta Briathrachais Gàidhlig Stòr briathrachais air-loidhne airson cuspairean a theagasg tron Ghàidhlig An Seotal Seo Sibh.

Làrach do ion/ard-sgoil. Prògram 2 - Òran eile air Latha Chùil Lodair O gur mis’ th’air mo chràdh, Thuit mo chridhe gu làr, Is tric snighe gu m’ shàil o m’ léirsinn.

Dh’fhalbh gach toileachadh uam, Sheac le mulad mo ghruaidh, Us nach cluinn mi ’san uair sgeul éibhinn.

Mu Fàilte do ar pod-craoladh ùr, Sgeul is Seanchas, far an cluinnear measgachadh de sgeulachdan traidiseanta, eachdraidheil is èibhinn anns a’ Ghàidhlig bho chuid de na sgeulaichean as fheàrr ann an Alba.

Bidh sgeulachd ùr againn dhuibh a h-uile mìos, faicibh ceangal airson na clàraidhean gu :// Mar phàirt den obair aige air An Sgeul Mòr, tha Iain Urchardan air Through the Bible Through the Year, leis an eòlaiche-diadhachd ainmeil John Stott, eadar-theangachadh gu Gàidhlig.

Tha an leabhar Beurla seo a’ stiùireadh an leughadair tron Bhìoball le taghadh airson gach latha   Chan eil teine nàdarrach teth gu leòr, is mar sin feumar èadhar a shèideadh tron teine gus a dhèanamh tòrr nas teotha.

A h-uile latha bhiodh an tidsear a‟ sgrìobhadh co mheud a bha   Tales Until Dawn Sgeul Gu Latha The World Of A Cape book tales until dawn the world of a cape breton gaelic story teller also it is not directly done you could take even more concerning this life on the order of the world we allow you this proper as capably as   Thuit mo chridhe gu làr, Is tric snighe gu m' shàil o m' lèirsinn.

Dh'fhalbh gach toileachadh uam, Sheac le mulad mo ghruaidh, Is nach cluinn mi san uair sgeul èibhinn. Mu Phrionns' Teàrlach Tha cùisean an latha an-diugh gam mùchadh le ceistean an latha a dh’fhalbh agus tha sinn air ar toirt bho chùiltean ìosal Lunnainn gu mullach àrd a’ Chuilthinn an tòir air an nathair leis an dà shùil :// Joe Neil MacNeil holds in his memory a wealth of Gaelic folktales, learned in his youth in Cape Breton.

For over a decade, he has told his tales to John Shaw, a specialist in Celtic folklore and fluent speaker of Gaelic. Shaw has recorded,    Fàilte do Sgeul is Seanchas, pod-craoladh ùr bho Fòram Sgeulachdan na h-Alba (TRACS) far an cluinnear measgachadh de sgeulachdan traidiseanta, eachdraidheil is èibhinn anns a' Ghàidhlig bho chuid de na sgeulaichean as fheàrr ann an Alba.

Am mìos seo, cluinnidh sinn bho Ruairidh Mac'illeathain à Inbhir Nis leis an sgeulachd, An t-Iasg :// Buinidh an sgeulachd seo dhan latha ‘n diugh.

Ged is ann air daoine òga a tha i ag amas còrdaidh i ri daoine aig a h-uile aois. caractaran ‘s am beatha ‘s an smuaintean ann an cur is dlùth a tha cumail an leughadair fo gheasaibh gus an tig an sgeul gu ://?route=product/product&. Tha e doirbh a ràdh dè buileach a th' anns "e;An Sgeul Mhòr"e; - pròiseact, obair, iomairt, coluadair.

Ach chan e droch rud a tha sin, oir tha e ag innse dhut gu bheil e a' toirt leis   Tha a h-uile cluicheadair teanas proifeasanta Ameireaganach air sgeulachd leanabachd fhaighinn. An seo, bidh sinn a ’glacadh na fìrinnean eachdraidh-beatha as inntinniche, as inntinniche agus as inntinniche de US Te Acair Books, Stornoway, Eilean Siar, United Kingdom.

2, likes talking about this. Acair Ltd was established in to provide Gaelic language materials for the ground breaking bi-lingual Opening hours The Gaelic Books Council shop is open: Monday – Friday – and – Phone: +44 (0) Address: 32 Mansfield Street, Glasgow G11 5QP?route=information/.

Fàilte gu Leabhar-beatha na Leanabachd againn Leabhar airson Singers Ameireaganach Boireann an dà chuid gnìomhach agus a dhreuchd a leigeil dheth.

Tha sinn a 'creidsinn gu bheil a h-uile seinneadair bhoireannach Ameireaganach air òige fhaighinn   VOL. SIDNI, C. B., DI-SATHAIRNE, AM M No. Acair Books, Stornoway, Eilean Siar, United Kingdom.

2, likes 51 talking about this. Acair Ltd was established in to provide Gaelic language Airson comharrachadh latha litreachais a’ Mhòd Nàiseanta ann am Pàislig, dh’ainmich Acair gu bheil iad a Chuir e gu mòr ri tionndadh an Tiomnaidh Nuaidh bhon Ghreugais gu Gàidhlig na h-Alba.

Ach, aig deireadh an latha, ’s e sgeul Mairead cho math ri sgeul Dhùghaill a tha ann. It is 18th century Scotland, twenty years after the Battle of :// Aig aon àm (c. AD) bhathas ga bruidhinn air feadh Alba, ach tha i air crìonadh gu mòr bhon uairsin agus an-diugh tha mu 60, ga bruidhinn — mòran dhiubh anns na h-Eileanan an Iar.

'S ann sa bhliadhna a chaidh an Tiomnadh Nuadh a chlò-bhualadh an toiseach ann an Gàidhlig na h‑:// a-mach an latha an-diugh, agus mì-chinnt an ama ri teachd. Co-dhiù tha e ’n crochadh air a chuimhne no a thuigse no a lèirsinn, tha alt aige air a bhith a’ ruagail o smuain gu smuain gun a   Tha Comhairle nan Leabhraichean a’ stiùireadh Ùr-Sgeul bho latha gu latha.

Tha buidheann-comhairleachaidh ann a chumas sùil air gnothaichean cuideachd: Jo NicDhòmhnaill (BBC Alba, ged nach ann a’ riochachadh a’ BhBC a tha Jo - tha i ann seach gu   Anns an Òban fad seachd latha. Cha seasainn cas le neart na gaillinn, Mo chorp ga lathadh aig na frasan, Air mo bhogadh chun a’ chraicinn, ’S na coin air iteig anns an adhar.

Cha robh tunnag anns a’ bhaile, Cha robh coileach, cha robh cearc ann: Sgeul gu   Tha Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig a’ co-ordanachadh ullachadh agus sgaoileadh ghoireasan-foghlaim Gàidhlig gu nàiseanta ann an Alba. Speak Out Dealbhan-cluiche Sia leughaidhean deilbh-chluiche bhon t-sreath Speak Out: Latha Math airson Baidhsagal, Sgoil ann an Linn Bhictòria, Sgìre a’ Bhàis, An Rìgh Midas agus an t-Òr, Chan eil seo ag obair agus Buannaich :// Bha coltas gu math freagarrach air: ann an nòs fasanan an latha sin fhèin, ach le snaidheach Cheilteach ri oisein na duilleige.

Lean an ath iris,an aona dhreach le dìreach dath :// 1 day ago  Tha a h-uile cluicheadair ball-coise, manaidsear agus mionlach air sgeulachdan leanabachd fhaighinn. Tha LifeBogger a ’cur fàilte oirbh gu dachaigh Sgeulachdan Leanabachd Ball-coise agus Fiosrachadh Eachdraidh-beatha gun sgeul?fbclid=IwAR0.

Gabhaidh an sgeul a leughadh ann an mionaid. Tha Giglets Gaidhlig uaireannan ainmeil agus uaireannan nan leabhraichean clasaigeach an ìmpis a dhol air dhìochuimhne, a tha air an ath-chruthachadh agus air an atharrachadh airson luchd-èisteachd an latha :// Ann an Gàidhlig an là an diugh (GLD) 'S i cànan Ceilteach a tha ann Gàidhlig na h-Alba, le ceangalan ri Gàidhlig na h-Èireann agus Gàidhlig Mhanainn.

Aig aon àm (c. AD) bhathas ga bruidhinn air feadh Alba, ach tha i air crìonadh gu mòr bhon uairsin Acair publish a wide range of Gaelic, English and Bilingual books.

From the adventures of Rosie Rabbit and Mr Bear to the writings of Sorley MacLean and Iain Crichton Smith there is something for :// An nì as cudromaiche ri thuigsinn, ’s e nach eil ann gu bunaiteach ach dà dhòigh air déiligeadh ri Covid aig ìre nàiseanta.

Dà innleachd a tha ciallach, airidh air beachdachadh orra. Agus gu bheil an dà innleachd seo gu tur an aghaidh a   Tha ar Eachdraidh-beatha de Jarrod Bowen ag innse fìrinnean air an sgeulachd leanabachd aige, beatha thràth, pàrantan, teaghlach, leannan /   VOL.

SIDNI, C. B., DI-SATHAIENE, AP No Mu Sheann Sgeulaehd. Liubhradh an 6raid a leanas leis an Oil-lear Mac Fhionghain, air an fhicheadarnh latha dhe'n Mhart, aig coinneamh bhliadh- nail Comunn Ceilteach Oil-thigh   Tha Ùr-Sgeul a' feuchainn ri dòighean ùra eadar-dhealaichte a chleachdadh gus litreachas Gàidhlig a thoirt gu aire an t-sluaigh.

Ann andh'fhoillsich Ùr-sgeul clàr le ceòl ròc agus rosg a' tighinn còmhla, nuair a rinn iad CD le òran bhon chòmhlan-ciùil Eachdraidh  Dòighean eadar-dhealaichte  Leudachadh  Leabhraichean Tha cùisean an latha an-diugh gam mùchadh le ceistean an latha a dh’fhalbh agus tha sinn air ar toirt bho chùiltean ìosal Lunnainn gu mullach àrd a’ Chuilthinn an tòir air an nathair leis an dà shùil dhearg." 2 days ago  Our Lady gu Gisella Cardia air 12 Dùbhlachd, My children, thank you for being here in prayer and for having responded to my call in your hearts.

Dear children, this is the time to choose. You will have to choose between life and death, light and darkness. My children, listen to the words of the precursor of the Advent of my Son ://.